สำหรับผู้ปกครอง วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 0-3 ปี

เอกสารฉบับนี้นำเสนอการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 0-3 ปี
ในการพัฒนาตามวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงอายุ 0-3 ปีแรกของชีวิต
โดยหวังว่าแนวความคิดและตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-3 ปีทุกคน
คำนำ วัยแรกเกิด – 1 เดือน “แรกเริ่มลืมตา” เดือนที่ 2 ของชีวิต “เริ่มรู้จักโลกใบใหม่”
เดือนที่ 3 “เล่นกับหนูหน่อยนะ” วัย 4-6 เดือน “พลิกคว่ำหงายใกล้จะนั่ง”
วัย 7-9 เดือน “อยากรู้อยากเห็น” วัย 10-12 เดือน “ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน หนูจะยืนแล้วจ้ะ”
วัย 13-15 เดือน “สนุกกับการหัดเดิน” วัย 16-18 เดือน “นักสำรวจตัวน้อย นักทดสอบตัวจ้อย”
วัย 19-24 เดือน “ชักจะรู้ภาษาแล้วนะ” วัย 25-36 เดือน “หนูอยากเป็นตัวของตัวเอง”
เรียนรู้รอบด้านจากการอ่านกับพ่อแม่ เล่นอย่างไรให้เด็กเกิดการเรียนรู้

Comments

comments

Inline
Inline