ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.1 ไฟล์แก้ไขได้

เหมาะสำหรับฝึกลูกในช่วงปิดเทอม

1. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0

2. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไ

3. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้ง

4. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20

5. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตั

6. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 การวัดความยาวและระยะทาง

7. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 7 การชั่งและการตวง

8. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100

9. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

10. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์

11. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 เวลา

12. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ

13. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 การบวกลบระคน

14. เฉลย คณิตศาสตร์

Comments

comments

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...

Inline
Inline